ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of combined intelligent reactive power compensation low-voltage power capacitor

ਸੰਯੁਕਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of low-voltage reactive power compensation measurement and control device

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Reactive power compensation automatic controller control software copyright

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

JKGHY type low voltage reactive power compensation measurement and control software copyright

JKGHY ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of intelligent combined low-voltage power capacitor compensation device

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸਿਟਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of zero-transition low-voltage intelligent reactive power compensation control device

ਜ਼ੀਰੋ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Internet of Things Cloud Service Platform Software Copyright

ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ਼ ਥਿੰਗਸ ਕਲਾਉਡ ਸਰਵਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of power quality wireless debugging system

ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡੀਬੱਗਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

Software copyright of power distribution data acquisition terminal software

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ

CPLD-based power quality module control real-time protection program software copyright

CPLD- ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਡੀuleਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

Program software copyright of intelligent power quality comprehensive management device

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ