ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾvention ਪੇਟੈਂਟ

Invention Patent of Intelligent Combination Power Capacitor

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਦੀ ਕਾvention ਪੇਟੈਂਟ

Low-voltage reactive power automatic compensation integrated display controller invention patent

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਸਪਲੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਾvention ਪੇਟੈਂਟ

Low-voltage intelligent combined reactive power compensator invention patent

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾvention ਪੇਟੈਂਟ

Invention patent of sub-compensation low-voltage intelligent combined power power compensator

ਉਪ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਾ pat ਪੇਟੈਂਟ