ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟਸ

Intelligent combined electric power appearance patent

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent combined low-voltage reactive power proof measurement and control device

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪਾਵਰ ਪਰੂਫ ਮਾਪ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Intelligent combination power appearance patent

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Intelligent combined anti-harmonic appearance patent

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟੀ-ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Intelligent combined anti-harmonic compensation

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟੀ-ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

Appearance patent of low-voltage power capacitor demonstration device

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of low-voltage power capacitor communication device (HYGB type)

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ (ਐਚਵਾਈਜੀਬੀ ਕਿਸਮ) ਦਾ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of low-voltage power capacitor communication device (HYFB type)

ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ (ਐਚਵਾਈਐਫਬੀ ਕਿਸਮ) ਦਾ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Self-healing low-voltage power national smart children

ਸਵੈ-ਇਲਾਜ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device (2)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ (2)

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor module (HYCAHB type)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਮੋਡੀuleਲ (ਐਚ.ਵਾਈ.ਸੀ.ਏ.ਐਚ.ਬੀ. ਕਿਸਮ) ਦਾ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor module (HYGAGB-D)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਮੋਡੀuleਲ (HYGAGB-D) ਦਾ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device

ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟੀ-ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent energy comprehensive management module

ਬੁੱਧੀਮਾਨ energyਰਜਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡੀuleਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device (2)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟੀ-ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ (2)

Active sleeve (HYAPF-100A type) exquisite appearance

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਲੀਵ (HYAPF-100A ਕਿਸਮ) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ

Appearance patent of intelligent combined low-voltage power capacitor device (3)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਘੱਟ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਕੈਪੀਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ (3)

Appearance patent of intelligent combined anti-harmonic power capacitor device (3)

ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਐਂਟੀ-ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਕੈਪੇਸੀਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ (3)

Static reactive power generation (HYSVG type) Appearance patent

ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (HYSVG ਕਿਸਮ) ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Active sleeve (HYAPF-50A) Appearance patent

ਐਕਟਿਵ ਸਲੀਵ (HYAPF-50A) ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ

Appearance patent of intelligent energy comprehensive management module (2)

ਬੁੱਧੀਮਾਨ energyਰਜਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਡੀuleਲ (2) ਦਾ ਦਿੱਖ ਪੇਟੈਂਟ